Brus: Održana Javna prezentacija zamene cevovoda i izgradnja MHE na gradskom vodovodu

Ocena korisnika:   / 3
NajlošijeNajbolje U sredu, 27. avgusta 2014, održana je JAVNA PREZENTACIJA  Nacrta plana detaljne regulacije za izgradnju cevovoda od izvora Vignjište do Brzećke reke i izgradanju MHE kao i prezentacija izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije na životnu sredinu.

Od izvora Vignjište do Vlajkovaca u dužini od 6,6 kilometara treba da se promene cevi gradskog vodovoda koje su od azbesta. Gradiće se novi vodovod paralelno sa starim i kada bude izgrađen voda će krenuti novozgrađenim cevovodom a stari ostaje gde jeste. Rečeno je i da je stari vodovod veoma "krt" i da svakog trenutka može doći do pucanja i većih havarija.
Obrađivač plana je rekao da zaposleni radnici na objektu MHE neće biti stalno prisutni već će se kontrola vršiti daljinski.
Kako je izgradnja MHE novina za većinu građana Brusa kao i za prisutne postavljana su pitanja koja bi trebalo na neki način da daju odgovore pre izgradnje MHE na cevovodu gradskog vodovoda.
Kako ovu investiciju opština Brus i JKP "Rasina" zbog nedostatka finansijskih sredstava ne mogu da isfinansiraju, sporazumom o javno privatnom partnerstvu projekat će uraditi firma "Hydromark" a za uzvrat će dobiti mogućnost da izgradi MHE na cevovodu gradskog vodovoda ako prođe na tenderu.
Ono što su prisutni građani zamerili opštinskoj upravi je to da nije bilo nikakvog javnog obaveštenja za građane Brusa na šta je šefica odseka za Urbanizam, Dragana Milić Radojković, rekla "da je bilo obaveštenje na RTV Brusu i smatra da je direktor to ispoštovao", što je direktor televizije prokomentarisao "u onoj meri ko koliko čita - jesam".
Zatim je bilo pitanje zašto JKP "Rasina" nije zajedno sa opštinom Brus promenila cevi i izgradila MHE kao što je uradila JP "Naisus" u Nišu koja će izgraditi MHE iz svojih sredstava i bankarskih kredita? Zamenik direktora JKP "Rasina" je rekao "da ne mogu sami promeniti cevovod i izgraditi MHE jer nemaju dovoljno finansijskih sredstva  a inače u vlasništvu JKP "Rasina" ostaju izgrađeni resursi".
Takođe bilo je pitanja kakav će biti fizički kvalitet vode posle prolaska kroz turbine MHE? Obrađivač plana je dao odgovor da će se poboljšati kvalitet vode i da će voda biti bogatija kiseonikom.
Zameniku predsednika opštine Brus upućeno je pitanje "Tokom prezentacije je rečeno da neće biti stalno prisutnih radnika jer će se kontrola vršiti daljinski. Da li postoji mogućnost da ako se izgradi više MHE bilo na vodovodu ili na rekama neće biti većeg broja zaposlenih jer mali broj radnika može opsluživati više objekata  daljinskom kontrolom? Već par godina ova vlast stalno priča i obećava kako će se posle  izgradnje MHE stvoriti uslovi za veći broj radnih mesta. Da li je baš tako?" Ko je sad u pravu investitori ili opštinska vlast?
Ono što je možda bitno a tokom diskusije je rekao Mileta Todorović je to da postoji projekat za promenu cevovoda gradskog vodovoda koji je urađen još pre 25 godina i da su po tom projektu u proteklom periodu menjane azbestne cevi čeličnim cevima promera 315mm. Kako je g-din Todorović rekao azbestne cevi gradskog vodovoda su promenjene od Brusa do Vlajkovaca i ostalo je da se promeni još tih 6,6 kilimetara.
U nastavku diskusije g-din Todorović je dao predlog da se tokom izrade plana predvidi, ako je to moguće, i izgradnja više MHE na cevovodu kako se ne bi kasnije ponovo radili projekti.
Kao što je rečeno tokom prezentacije ovo je Urbanistički a ne tehnički deo i da je primarna stvar da se zameni cevovod jer Brus i sva naselja koja se snabdevaju vodom sa izvora Vignjište svakog momenta mogu da ostanu bez vode zbog lošeg stanja cevi.
Pri kraju prezentacije za reč se javio i Gorjan Jakovljević:
"Prvo o ovome (o Javnoj raspravi) je trebao da bude obavešten ceo grad. Investitori su došli u jednu malu siromašnu opštinu koja trenutno nije sposobna da se sama održava i da pričom zamenićemo cevi dobiju uslov da izgrade MHE na vodovodu. Brus, koji ima dve reke dozvoljava da se postavi MHE na vodovodu... To je van pameti gospodo. I da vas pitam koliko ljudi uopšte zna o ovome? Čuli su neku priču o MHE? U Brusu je išla priča o MHE na rekama a onda odjednom MHE na vodovodu! I došli smo dotle da jedno preduzeće kao što je naše JKP "Rasina" nema mogućnosti da zameni azbestne cevi i neko to koristi. Ja to tvrdim a isto tvrdim, jer sam razgovarao sa nekim ljudima, da voda pre turbine i posle turbine nije ista. Postoje u Evropi MHE na vodovodu ali iza njih su izgrađene fabrike vode a to Brus nema. Mislim da je velika greška opštine Brus što problem sa cevima rešava na ovaj način. Investitoru su trebale da se ponude lokacije na rekama a on zauzvrat da zameni cevovod. Narodu niko nije objasnio šta se dobija a šta se gubi ovim. Uostalom vodovod je izgrađen samodoprinosom i trebalo bi svi građani da se pitaju o sudbini vodovoda i da odlučuju. Ovde se već priča o Glavnom projektu a da nije dat odgovor na pitanje da li nama to treba ili ne treba. A tu može doći do problema."

Javnom prezentacijom je predstavljen urbanistički deo koji je osnov za dalje korake odnosno izdavanje lokacijske dozvole a dalje i za izradu Glavnog projekta zamene cevovoda i izgradnje MHE.

Svi građani koji su zainteresovani mogu da pogledaju Plan svakog radnog dana, do petka 05.09.2014., u periodu od 08:00 do 14:00 časova, u zgradi opštine Brus - kancelarija br. 7. A ako budu imali pitanja ili primedbe mogu u pisanom obliku da upute nadležnom organu (predaju se na pisarnici u zgradi Opštine) do nedelje, 07. septembra 2014.

Javna sednica je zakazana za 17. septembar 2014. u 12:00 časova i tada će biti pozvani svi podnosioci pisanih primedbi da ih obrazlože pred komisijom a posle toga obrađivač plana je dužan da dostavi pisane odgovore.
Potom će biti održan sastanak komisije koja zauzima stav po svakoj primedbi, da li se ili ne prihvata, sa obrazloženjem. Sledeći korak je donošenje Plana (koji treba da usvoje odbornici SO Brus) a nakon toga investitor podnosi zahtev za lokacijsku dozvolu.

Na Javnoj prezentaciji se nije govorilo, odnosno nisu izneti podaci, koliko bi koštala zamena cevovoda kao i izgradnja MHE i koliko je isplativa investicija a to ćemo pokušati približno da predstavimo u narednom tekstu.


N.Miljković

Share
English French German Italian Portuguese Russian