Brus - Po kom osnovu su poništene lokacijske dozvole za MHE

Ocena korisnika:   / 6
NajlošijeNajbolje 

Posle razgovora sa Draganom Savićem o realizaciji izgradnje MHE na teritoriji opštine Brus i poništenju lokacijske dozvole razgovarali smo i sa Draganom Milić Radojković, načelnicom Odseka za urbanizam, građevinarstvo i pravno-imovinske poslove opštine Brus:

"Rešenje drugostepenog organa kojim se PONIŠTAVA rešenje opštinske uprave Odseka za urbanizam, građevinarstvo i pravno - imovinske poslove, pod br. 353-661/2010-iv-06 od12.12.2012.g.
Spisi predmeta vraćaju se na ponovni postupak i odlučivanje, gde drugostepeni organ navodi u obrazloženju , kako se u konkretnom slučaju radi o pravosnažnom rešenju to je potrebno u ponovljenom postupku PRUŽITI MOGUĆNOST DA SE NA TEMELJU ZUP-A JOŠ JEDANPUT REŠAVA PO ISTOJ STVARI OD STRANE DONOSIOCA REŠENJA....IZ NAPRED IZNETOG, DRUGOSTEPENI ORGAN JE PONIŠTIO OŽALBENO REŠENJE S TIM , ŠTO JE PRVOSTEPENI ORGAN U PONOVNOM POSTUPKU DUŽAN DA U SVEMU POSTUPI PO DRUGOSTEPENOM REŠENJU, A SHODNO ČL.232. STAV 2. Zakona o opštem upravnom postupku; u kojem se kaže: AKO DRUGOSTEPENI ORGAN NAĐE DA ĆE NEDOSTATKE PRVOSTEPENOG POSTUPKA BRŽE I EKONOMIČNIJE OTKLONITI PRVOSTEPENI ORGAN, TO ĆE SVOJIM REŠENJEM PONIŠTITI PRVOSTEPENO REŠENJE I VRATITI PREDMET PRVOSTEPENOM ORGANU NA PONOVNIPOSTUPAK.
Prvostepeni organ je postupio po rešenju drugostepenog organa i u ponovnom postupku , odlučivaće u skladu sa planskim dokumentom, koji je osnov za izdavanje lokacijske dozvole u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Prostorni plan opštine Brus je ustvari tačka 7. koja se pominje u Pravilniku o sadržini informacije o lokaciji i sadržini lokacijske dozvole („Sl.gl.RS„br. 3/10), tj. Planski akt, jer dužina reči, rečenice ne određuje sadržinu te rečenice ili reči.

Prostorni plan opštine Brus („Sl.list opštine Brus„ 3/2013), dosta ozbiljnije gleda na izgradnju MHE, gde se kaže: dugačkim cevovodnim derivacijama značajno narušavaju ambijentalne vrednosti šire zone vodotoka - koji su često jedinstveni u hidrografskom i ambijentalnom smislu; neka rešenja nisu povoljna sa gledišta naselja,...., imajući u vidu tu činjenicu SVE LOKACIJE KOJE SU RAZMATRANE U Katastru MHE, A I ONE KOJE SU PREDMET DRUGIH ISPITIVANJA, KAO I NJIHOVE DISPOZICIJE TREBA TRETIRATI SAMO KAO POTENCIJALNE MOGUĆNOSTI KOJE OMOGUĆAVAJU HIDROGRAFIJA I TOPOGRAFIJA, A NIKAKO KAO TEHNIČKA REŠENJA KOJA BILO ČIME OBAVEZUJU I ONOGA KO ŽELI DA GRADI I NADLEŽNE INSTITUCIJE KOJE GRAĐENJE MHE TREBA DA ODOBRE.
TEK TREBA TRAŽITI GRAĐEVINSKI I EKOLOŠKI RACIONALNA REŠENJA, ALI NAJPRE UZ OZBILJNO PREISPITIVANJE (STR. 94) U Prostornom Planu opštine Brus.

Lokacije MHE (iz katastra malih hidroelektrana i dr. lokacije) i smernice za njihovu realizaciju definišu se kroz Prostorne planove jedinica lokalne samouprave (opštine), koji se direktno sprovode.
MHE ne tretira PP Srbije, čak ni Regionalni prostorni planovi, već samo planovi nižeg reda.( može se videti izveštaj Republičke agencije za prostorno planiranje u vezi nacrta Regionalnog prostornog plana za podrčje rasinskog upravnog okruga...)"

Iz gore objavljenog teksta i teksta Zašto su poništene lokacijske dozvole za MHE  čitaoci će sigurno moći da izvuku zaključke, barem oni koje interesuju lokacijske dozvole i izgradnja MHE na teritoriji opštine Brus.

N.Miljković

Share
English French German Italian Portuguese Russian