Brus- Zašto su poništene lokacijske dozvole za MHE?

Ocena korisnika:   / 5
NajlošijeNajbolje 

Na poslednjem konkursu Ministarstva za energetiku kada su dodeljivane dozvole za minihidroelektrane opština Brus nije bila zastupljena. Kako se priča u gradu lokacijske dozvole koje su bile izdate poništili su organi  u opštini Brus.

O čemu se sve tu radi i zašto   pokušaće jednim delom da razjasni  jedan od potencijalnih investitora kome je poništena lokacijska dozvola za MHE.  Evo šta je za BrusONLINE rekao Dragan Savić:

“Još za vreme predhodne opštinske vlasti (misli se na period 2008 – 2012) je izdato oko 18 lokacijskih dozvola za mini hidroelektrane.  Zašto su te dozvole danas poništene i po čijem nalogu to ne znam. Znači neko je krajem 2012. napisao zahtev Republičkom urbanističkom inspektoru u Niš da prekontroliše te dozvole. On je izvršio kontrolu i sad dal` po nečijem zahtevu ili po njegovom vršenju posla,  po PS što bi se reklo, on je pronašao da te lokacijske dozvole nisu u skladu sa Zakonom o urbanizmu i građevini i prostornom planiranju i da nisu u skladu sa nekim podzakonskim aktima – pravilniku o sadržini lokacijske dozvole odnosno DA OBRAZAC  na kome se izdaju lokacijske dozvole nije u skladu sa zakonom.

Znači nije pronašao u tom zapisniku, ni u rešenju nije pronašao, nikakve nepravilnosti . Inspektor je pronašao i tako je napisao, to može da se vidi u dokumentima, da je on lepo napisao da „ u rešenju lokacijske dozvole odnosno u dispozitivu rešenja nisu navedena planska akta na osnovu  kojih je izdata dozvola”. A po pravilniku, član 7. o sadržaju lokacijske dozvole treba da stoji u dispozitivu rešenja jer u ovom rešenju u preambuli  su navedena sva planska akta na osnovu kojih je izdata dozvola. Ali nisu navedena tamo gde treba da budu nego u preambuli rešenja. Inspektor im je naložio da ta rešenja izmene, odnosno povuku stara rešenja i izdaju nova u skladu sa zakonom a ONI iz nekih interesa koje ja ne razumem su PONIŠTILI sve dozvole i NE izdaju nove.

Naravno, mi smo se žalili i prve 4 žalbe su se vratile rešene u korist stranaka, znači poništena su njihova rešenja o poništenju. I sad umesto da prihvate ta rešenja drugostepenog  organa i povuku svoje rešenje o poništenju dozvola i isprave ta rešenja kako treba, oni su to iskoristili, jer on im je tražio , naložio da obnove postupak i izdaju rešenja kako treba.  A oni tu rečenicu drugostepenog organa OBNOVA postupka podrazumevaju kao da mi treba da podnesemo nov zahtev za novu lokacijsku dozvolu. I pozvali su nas  da damo izjavu i da nas upoznaju sa tim da treba ponovo da podnesemo zahteve za lokacijsku dozvolu. I tu u pitanju nisu male pare, trenutno samo taksa za uslove od EPS-a, za jednu mini hidroelektranu, košta preko 1.000 evra.

Kad smo otišli da damo izjave, na poziv načelnice za urbanizam, planiranje i izgradnju, g-đa Radojković nije bila prisutna.

U rešenju inspektora i ovom drugodstepenom rešenju piše nešto što oni neće da vide.  Znači piše da oni treba da obnove postupak i izdaju rešenja jer krivica nije sa naše strane. Mi smo ispunili sve uslove i  sve zakonske procedure a oni  su dali loš obrazac. Oni i dan danas (ne odnosi se to samo na dozvole za centrale, oni su to samo iskoristili i poslali dozvole za centrale  jer su tendeciozno želeli da ponište te dozvole) na istom obrascu se izdaju i sve ostale dozvole – za šupe, garaže, kuće… I za sve drugo. I za sve izdato taj obrazac ne valja. Ne mogu reći da je obrazac problematičan već nije u skladu sa zakonom.

Drugo šta su uradili – zakonska akta na osnovu kojih su donošene te lokacijske dozvole su isto bila donešena od strane SO. Znači istu težinu imaju kao i Prostorni plan. Bila su u skladu sa Republičkim Prostornim planom dok sadašnji opštinski Prostorni plan nije u skladu sa Republičkim Prostornim planom jer katastar malih hidroelektrana je republički Katastar i on je usvojen u republičkom Prostornom planu. Znači na SO Brus, odbornici su na predlog naših političara, koji hoće da imaju neki interes,  jednostavo su odlukom poništili taj Katastar malih hidroelektrana na teritoriji opštine Brus, što ne bi smeli jer je on usvojen republičkim Prostornim planom. Amadmanom je doneto da se brišu tabele 17 i 18 – u tabeli 17 su bile lokacije po republičkom Katastru malih hidroelektrana a u tabeli 18 su bile dodate nove lokacije (uglavnom 5  lokacija u gradskom području).  Odlukom SO Brus tekst je ostao a tabele su poništene usvojenim amandmanom. Gospođa koja je bila obrađivač i izlagala plan pred odbornicima tada im je lepo rekla “Vi može da ne prihvatite Prostorni plan i da tražite da se radi nov ali nije predviđeno da u Prostorni plan odbornici SO unose amandmane.  Nije to zakonski akt.  Prostorni plan je akt koji donose stručna tela a SO ga usvaja ili ne usvaja. Svi amandmani koji su doneti na Prostorni plan opštine Brus i na Prostorni plan jezera su u suprotnosti sa  republičkim Prostornim planom što ne bi smelo.  Znači na Ustavnom sudu bilo ko da pokrene ustavnost Prostornog plana opštine Brus ima da ga obori.

A šta je rešenje?

Rešenje je da nam produže  lokacijske dozvole za ovo vreme koje smo izgubili i da investitori krenu u realizaciju svojih ideja i projekata."

Pokušaćemo uskoro da dobijemo odgovor od strane opštinskih organa opštine Brus koji su nadležni za izdavanje lokacijskih dozvola za mini hidroelektrane.

N. Miljković

Share
English French German Italian Portuguese Russian