Počinje projekat ekonomskog osnaživanja žena

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Projekat „Ekonomsko osnaživanje žena pri implementaciji Strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Brus 2010 – 2016“ je jednogodišnji projekat fokusiran na razvoj kapaciteta  i novih poslovnih znanja i veština socijalno isključenih, ugroženih i marginalizovanih grupa počeo je sa realizacijom marta a prve obuke za korisnike se mogu očekivati početkom avgusta ove godine.

Projekat je u skladu sa strategijom lokalnog ekonomskog razvoja opštine Brus i za cilj ima da stvori uslove za zaposlenje ugroženih i marginalizovanih grupa a naručito nezaposlenih Romkinja i žena iz ruralnih područija opštine. Aktivnosti projekta će u skladu sa tim doprineti poboljšanju poslovnog okruženja i preduslova za zapošljavanje a osposobljavanjem korisnika da sami prave akcioni plan za nove oblike preduzetništva u opštini Brus - razvoj Romskog preduzetništva i razvoj medicinskog turizma, stvoriće se preduslovi za odživost zapošljivosti ciljne grupe.

Sve projektne aktivnosti doprinosiće poboljšanju ekonomskog statusa, pa samim tim i većem učešću žena sa teritorije opštine Brus u javnom životu i odlučivanju i javnom zagovaranju za formiranje lokalnog Saveta kao i usvajanje Plana za unapređenje i promociju rodne ravnopravnosti u opštini Brus. 

Realizacija projekta će kroz organizaciju neophodnih obuka neformalnog obrazovanja/seminara i radionica za žene na gradskom i seoskom području osposobiti nezaposlene a radno sposobne, zainteresovane žene da steknu nova znanja i veštine i kasnije doprinesu razvoju ženskog preduzetništva u poljoprivredno – prehrambenoj, turističkoj i industriji usluga u opštini Brus. Projekat takođe predviđa organizaciju obuka za korišćenje predpristupnih fondova Evropske Unije, a učesnice će steći i znanja o tome kako da korišćenjem lokalnih i regionalnih prirodnih, privrednih i društvenih resursa i potencijala opštine Brus doprinesu ubrzanijem lokalnom društveno-ekonomskom razvoju.

Seminari i treninzi koji će biti obezbeđeni tokom implementacije projekta su:
01. Timski rad u osam koraka;
02. Seminar za žensko preduzetništvo;
03. Marketing i strategija  prodaje novih proizvoda;
04. Osnovi računovodstva za mikro i mala preduzeća;
05. Seminar Kako pružiti uslugu vašim klijentima;
06. Seminar o brendu;
07. Seminar o suvenirima;
08. Seminar Zaštita prava intelektualne svojine;
09. Seminar Škola za početnice u biznisu;  
10. Seminar Brendiranje proizvoda poljoprivrednih gazdinstava;
11. Seminar Značaj dizajna pakovanja proizvoda;
12. Trening za organizaciju festivala,
13. Trening za brendiranje usluga moje lokalne zajednice;
14. Seminar Preduzetnica i poslovni ( biznis) plan;
15. Seminar Definisanje koncepta programske ideje za razvoj turizma;
16. Seminar Proces izrade strateškog plana razvoja turizma u  lokalnoj zajednici;
17. Koncept izrade turističkog plana razvoja turističke industrije;
18. Trening za implementaciju projekata grant fondova EU;
19.Upravljanje projektnim ciklusom za projekte EU.

Kao inicijator projekta nevladina organizacija “Lokalna Kuća Razvoja Brus” potpisala je sporazum sa opštinom Brus kako bi zajednio radile na kreiranju i usvajanju lokalnog Akcionog plana za promociju i unapređenje rodne ravnopravnosti kao i unapređenje ekonomskog položaja i ekonomskog osnaživanja žena pri implementaciji lokalne Stretegije razvoja. 

“Lokalna Kuća Razvoja Brus” i opština Brus  za projekat „Ekonomsko osnaživanje žena pri implementaciji Strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Brus 2010 – 2016“ plaćaju po polovinu od obaveznog projektnog učešća od deset odsto po pravilima dodele bespovratnih sredstava preko programa Evropski PROGRES-a.

Projekat „Ekonomsko osnaživanje žena pri implementaciji Strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Brus 2010 – 2016“ finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES”.

Share
English French German Italian Portuguese Russian