Predsednik opštine Brus

Ocena korisnika:   / 372
NajlošijeNajbolje 

Predsednik Opštine Brus:


Milutin Jeličić

Predsednika opštine bira Skupština opštine iz reda odbornika, na mandat od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine a sve to na predlog predsednika Skupštine opštine.
Kandidat za predsednika opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika opštine iz reda odbornika, kao i članove opštinskog veća.
Predsedniku opštine izborom na funkciju prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine.
Predsednik opštine je na stalnom radu u opštini.

Nadležnost

-predstavlja i zastupa opštinu,
-predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje SO,
-naredbodavac je za izvršenje budžeta,
-usmerava i usklađuje rad opštinske uprave,
-donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom opštine ili odlukom SO
-informiše javnost o svom radu,
-obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti,
-vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima opštine.

Pomoćnici predsednika opštine:

- dr Radica Krpić
- Radovan Stajić
- Radisav Predolac

Predsednik opštine postavlja svoje pomoćnike, koji obavljaju poslove iz pojedinih oblasti:

-ekonomski razvoj i investicije,
-turizam, informisanje i protokolarne radnje,
-poljoprivreda i privreda

Pomoćnici predsednika opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i daju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj opštine u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove utvrđene aktom o organizaciji opštinske uprave.

edsednik opštine PDF Štampa El. pošta

 

Predsednika opštine bira Skupština opštine iz reda odbornika, na mandat od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine a sve to na predlog predsednika Skupštine opštine.
Kandidat za predsednika opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika opštine iz reda odbornika, kao i članove opštinskog veća.
Predsedniku opštine izborom na funkciju prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine.
Predsednik opštine je na stalnom radu u opštini.PREDSEDNIK OPŠTINE IVANJICA
Radomir Ristić
mašinski inženjer
Share
English French German Italian Portuguese Russian