Centar za socijalni rad

Ocena korisnika:   / 13
NajlošijeNajbolje 

Centar za socijalni rad

Oslobodilačka 4

37220 Brus

Telefon: 037/825-665

Direktor: Ljiljana Babić

 

Centar za socijalni rad u opštini Brus obavlja poslove u ostvarivanju prava građana u oblasti socijalne zaštite i porodično pravne zaštite.

Korisnicima se pruža socijalna zaštita kroz ostvarivanje osnovnih prava i pružanje pomoći u obliku:

- materijalnog obezbeđenja,
- dodatak za pomoć i negu drugog lica,
- smeštaja u ustanovu socijalne zaštite,
- smeštaja u drugu porodicu ,
- osposobljavanja za rad,
- mere starateljske zaštite,
- usluge socijalnog rada,
- trenutne novčane intervencije licima koja se nađu u stanju socijalnih potreba.

Korisnici usluga u pružanju socijalne zaštite su:

- deca bez roditeljskog staranja
- socijalno i materijalno ugrožena deca
- deca i omladina sa smetnjama u razvoju
- deca sa poremećajima u društvenom ponašanju
- deca iz porodica sa porodičnim problemima
- odrasla i ostarela lica materijalno neobezbeđena i nezbrinuta lica
- odrasla lica sa fizičkim i psihičkim smetnjama u razvoju
- lica sa poremećajima u ponašanju
- odrasla lica sa porodičnim problemima...

Direktorica:


Ljiljana Babić, diplomirani ekonomista

Share
English French German Italian Portuguese Russian